Category

Yayınlar

 

Türk İş Hukukunda Kısmi Süreli Çalışma Uygulamasına Bakış

SEİS Aktüel Sayı: 2, Nisan-Mayıs-Haziran 2017, s. 38-40
 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunundan Kaynaklanan Yükümlülükler

SEİS Aktüel Sayı: 3, Temmuz-Ağustos-Eylül 2017, s. 38-40
 

Sermaye Şirketleri ve Elektronik İşlemler

SEİS Aktüel Sayı: 1, Ocak-Şubat-Mart 2017, s. 38-40
 

Tıbbi Cihazların Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği

SEİS Aktüel Sayı: 4, Ekim – Kasım – Aralık 2017, s. 28-30
 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığında İfade Hürriyetinin Sınırlanması

Hakemli Makale, Ankara Barosu Dergisi • Yıl: 65 • Sayı: 2 • Bahar 2007 • 101-118
 

Türk Hukukunda Vergi Yargısı ile İdari Yargı Arasındaki İlişkiler ve Vergi Yargısının Görev Alanı

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Mualla Öncel’e Armağan, C. 2, s. 1281-1305, 2009
 

Danıştay Kararları Işığında Türkiye’de Limanların Özelleştirilmesi

Çağ Üniversitesi, Deniz Hukuku Sempozyumu, Editör Sami Doğru, Çağ Üniversitesi Yayınları No. 18, Hukuk Fakültesi Yayınları No. 8, 1. Baskı 2012
 

AİHM ve Türk Anayasa Mahkemesi Kararlarında “Demokrasi” Kavramı

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Yahya Kazım Zabunoğlu’na Armağan, s. 441-463, 2011
 

Ülkemizde Preimplantasyon Genetik Tanı Mevzuatı

TSRM (Üreme Sağlığı ve İnfertilite Derneği) Blast Dergisi, Nisan 2019 Özel Sayı