Category

PUBLICATIONS

 

Preimplantation Genetic Diagnosis Legislation in Turkey

TSRM (Üreme Sağlığı ve İnfertilite Derneği) Blast Dergisi, Nisan 2019 Özel Sayı 2019 TSRM Blast Ülkemizde Preimplantasyon Genetik Tanı Mevzuatı
 

Concept of “Democracy” in the Decisions of ECtHR and Turkish Constitutional Court

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Yahya Kazım Zabunoğlu’na Armağan, s. 441-463, 2011 Prof. Dr. Yahya K. Zabunoğlu Armağanı
 

Privatization of Ports in Turkey in view

Çağ Üniversitesi, Deniz Hukuku Sempozyumu, Editör Sami Doğru, Çağ Üniversitesi Yayınları No. 18, Hukuk Fakültesi Yayınları No. 8, 1. Baskı 2012, s....
Read More
 

Relationship Between Tax Jurisdiction and Administrative Jurisdiction in Turkish Law and Purview of Tax Jurisdiction

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Mualla Öncel’e Armağan, C. 2, s. 1281-1305, 2009 Mualla Öncel Armağan
 

Restriction of Freedom of Expression in Light of Decisions of the European Court of Human Rights

Hakemli Makale, Ankara Barosu Dergisi • Yıl: 65 • Sayı: 2 • Bahar 2007 • 101-118 AİHM Kararları Işığında İfade Hürriyetinin Sınırlanması
 

Regulation on Sales, Advertisement and Promotion of Medical Devices

SEİS Aktüel Sayı: 4, Ekim – Kasım – Aralık 2017, s. 28-30 2017 SEİS (Sayı 4) Tıbbi Cihazların Satış Reklam ve Tanıtım...
Read More
 

Equity Firms and Electronic Transactions

SEİS Aktüel Sayı: 1, Ocak-Şubat-Mart 2017, s. 38-40 2017 SEİS (Sayı 1) Sermaye Şirketleri ve Elektronik İşlemler
 

An Overview of Part-Time Employment Practices in Turkish Labor Law

SEİS Aktüel Sayı: 2, Nisan-Mayıs-Haziran 2017, s. 38-40 2017 SEİS (Sayi 2) Türk İş Hukukunda Kısmi Süreli Çalışma Uygulamasına Bakış
 

Obligations Arising from Protection of Personal Data

SEİS Aktüel Sayı: 3, Temmuz-Ağustos-Eylül 2017, s. 38-40 2017 SEİS (Sayı 3) Kişisel Verilerin Korunması Kanunundan Kaynaklanan Yükümlülükler