Türk Hukukunda Vergi Yargısı ile İdari Yargı Arasındaki İlişkiler ve Vergi Yargısının Görev Alanı

Yayın Bilgisi

Yayın Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Mualla Öncel’e Armağan
Tarih C. 2, s. 1281-1305, 2009

Yayın Detay

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Mualla Öncel’e Armağan, C. 2, s. 1281-1305, 2009

Mualla Öncel Armağan