AİHM ve Türk Anayasa Mahkemesi Kararlarında “Demokrasi” Kavramı

Yayın Bilgisi

Yayın Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Yahya Kazım Zabunoğlu’na Armağan
Tarih s. 441-463, 2011

Yayın Detay

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Yahya Kazım Zabunoğlu’na Armağan, s. 441-463, 2011

Prof. Dr. Yahya K. Zabunoğlu Armağanı