Yayınlarına Ara Veren Radyonun Yayınlarının Durdurulması, Başvurucunun “İfade Özgürlüğü’nü ihlal etmektedir.

İlgili ve yeterli olmayan gerekçelerle yayın durdurulması ifade hürriyetini ihlal etmektedir.

Anayasa Mahkemesi’ne yapılan bir başvuruda, yayınlarına bir süre ara verdiği gerekçesiyle bir radyonun yayınlarının Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından durdurulmasının, ifade özgürlüğünü ihlal ettiği ileri sürülmüştür.

Anayasa Mahkemesi’nin Başvuru Numarası: 2013/1429 sayılı kararında, “Başvurucu, 1995 yılından itibaren yayın yapmaktayken 2000 ile 2002 yılları arasında yayınlarına ara vermiş, 2002’den 2009 yılına kadar da yayınlarına devam etmiştir. Dolayısıyla başvurucu, RTÜK ve Derece Mahkemesi kararlarında adı geçtiği gibi “izin almadan yayın yapan” değil; “yayınlarına ara veren” statüsünde bulunmaktadır. Yukarıda bahsedilen Danıştay kararlarında bu iki statüye farklı hukuki sonuçlar bağlandığı açıktır. Bu hususlar dikkate alındığında RTÜK ile Derece Mahkemelerinin kararlarında belirtilen gerekçelerin “ilgili ve yeterli” olmadığı ve bu nedenle de somut başvuruda müdahalenin “arzulanan hedeflere uygun” olmadığı değerlendirilmiştir” denildikten sonra başvurucunun Anayasa’nın 26. maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verilmiştir.

https://www.hurriyet.com.tr/gundem/aym-yayin-durdurma-hak-ihlali-40022604

https://kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/BB/2013/1429