Tek uzmanı olan sağlık kurumlarında icap nöbeti tutulması

Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinin 42. maddesinde, nöbet hizmetlerinin evde nöbet, normal, acil, branş nöbeti olarak dört şekilde yürütüleceği ifade edildikten sonra (A) bendinde “İcapçı nöbeti (Ev nöbeti): Uzman adedi nöbet tutacak miktarlardan az, fakat birden fazla olan kurumlarda uzmanlar sırayla ev nöbetini tutarlar. Bunun için aylık nöbet listeleri hazırlanır. Ev nöbetçisi mesai saatleri dışında kurumun idari ve tıbbi her türlü gereklerinden sorumludur. Ev nöbetçisi akşam vizitelerini yapmaya, mesai dışında bulunduğu yeri bildirmeye, kuruma her davette gelmeye mecburdur.” hükmüne yer verilmiştir.

Görev yaptığı sağlık kurumunda dalında tek uzman hekim olması durumunda, Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinin 42. maddesi uyarınca, icap nöbeti tutturulabilmesine imkân bulunmamaktadır.

Birden fazla uzman olmayan kurumlarda icap nöbeti tutturulması, sadece Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinin 42. maddesine değil, kanaatimizce Anayasa’nın “Dinlenme(nin), çalışanların hakkı” olduğunu düzenleyen 50. maddesine ve bir kişinin ayın 30 günü nöbet tutmasının beklenmesinin hayatın olağan akışına da uygun düşmeyecektir.