Preimplantation Genetic Diagnosis Legislation in Turkey

Publication

Issue TSRM (Üreme Sağlığı ve İnfertilite Derneği) Blast Dergisi
Date Nisan 2019 Özel Sayı

Details

TSRM (Üreme Sağlığı ve İnfertilite Derneği) Blast Dergisi, Nisan 2019 Özel Sayı

2019 TSRM Blast Ülkemizde Preimplantasyon Genetik Tanı Mevzuatı