Metin Kayaçağlayan

GENEL

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde 1997 yılında araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladığı Prof. Dr. Yahya K. Zabunoğlu [1934-2018]ile birlikte 2001-2010 yılları arasında avukatlık yapan Metin Kayaçağlayan, 2010 yılında Kayaçağlayan Avukatlık Bürosu’nu kurmuştur. 

Metin Kayaçağlayan, mevzuata uyum, şirket birleşme ve satın almaları, idare hukuku, kamu ihale hukuku, borçlar hukuku ve sağlık hukuku alanlarında danışmanlık ve avukatlık hizmetleri vermektedir.

ÖDÜLLER

2019 Hacettepe Üniversitesi Hacettepelilik Unvanı
Hacettepe Üniversitesi Ödül Yönergesi uyarınca, Hacettepe Üniversitesi Senatosu’nun 2 Ekim 2019 tarihli kararıyla, Avukat Metin Kayaçağlayan’a, ‘‘Hacettepe Üniversitesi Hacettepelilik Unvanı” verilmesi oy birliği ile uygun görülmüştür.

1994 Aybay Hukuk Araştırmaları Vakfı, Münci Kapani Birincilik Ödülü,
“Kitle İletişim Araçları Karşısında Bireylerin Korunması” konulu çalışmasıyla.

EĞİTİM

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Doktora, devam ediyor. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Yüksek Lisans, 2001. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Lisans, 1996

ÜYELİKLER

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Ekonomisi ve Sağlık Politikası Araştırma ve Uygulama Merkezi, Danışma Kurulu Üyesi.