Privatization of Ports in Turkey in view

Publication

Issue Çağ Üniversitesi, Deniz Hukuku Sempozyumu, Editör Sami Doğru, Çağ Üniversitesi Yayınları No. 18, Hukuk Fakültesi Yayınları
Date No. 8, 1. Baskı 2012, s. 243 – 253

Details

Çağ Üniversitesi, Deniz Hukuku Sempozyumu, Editör Sami Doğru, Çağ Üniversitesi

Yayınları No. 18, Hukuk Fakültesi Yayınları No. 8, 1. Baskı 2012, s. 243 – 253

Danıştay Kararları Işığında Türkiye’de Limanların Özelleştirilmesi-Çağ Üniv